Vores værdier

Ansvarlighed – herunder medindflydelse

Ansvarlighed er vigtigt i vores pædagogiske arbejde med børnene, da ansvarlighed fremmer fællesskab og samarbejde, det fremmer og udvikler tillid og troværdighed.

Med ansvarlighed følger engagement, der kommer til udtryk i viljen til medbestemmelse og medindflydelse, der er forpligtende overfor fællesskabet.

Børnene skal have en oplevelse af medbestemmelse og medindflydelse, der er forudsætningen for at kunne gøre ansvarlige ting på egen hånd. 

Alle skal hjælpe til med at Frydenhøj er et rart sted at være, hvor alle har oplevelsen af at være en vigtig del af fællesskabet. 

Barnet skal lære at tage ansvar for egne handlinger, adfærd og overveje, hvilken betydning disse har for andre.

Det betyder, at vi som voksne skal reagere og handle konstruktiv ud fra de udfordringer, der opstår i en daginstitution. Vi skal sikre, at der er en sammenhæng mellem det vi siger og det der gøres. 

Med ansvarlighed følger der også, at vi skal passe på vores egne, andres og institutionens ting.

Anerkendelse – herunder empati og nærvær

Er den mest omfattende af de værdier vi har arbejder med i Frydenhøj. For os rummer den alle de andre værdier og skal være i spil i vores hverdag ved at vi er imødekommende, opmærksomme på det enkelte barn og børnefællesskaberne og i vores måde at kommunikere på.

Anerkendelse fordrer, at vi er nærværende i mødet med børnene og at vi bruger vores empatiske evner – sætter os i den andens sted, for bedre at kunne forstå vedkommende – og handle ud fra den forståelse.

At råbe og skælde ud er ikke en anerkende kommunikationsform. Det er muligt at sætte grænser og korrigere på en anerkendende måde.

Tryghed – tillid og trivsel

Tryghed er en forudsætning for lysten til at lære: I daginstitutionen Frydenhøj indebærer tryghed, at det enkelte barn skal føle sig tryg i forhold til de voksne og de andre børn – store som små.

Tryghed er fundamentet for det enkelte barns trivsel. Tryghed skabes, når barnet mødes med anerkendelse og føler sig set og værdsat for at være den, det er. Det enkelte barn skal desuden mødes med åbent sind og respekt, og der skal være synlige krav og forventninger. Det enkelte barn skal opleve ros og opmuntring og føle sejr. Barnet skal føle glæden ved at komme i daginstitution.

Tryghed giver barnet lyst til at lære og fremmer nysgerrigheden overfor det nye. Når barnet er trygt tør det undre sig og stille spørgsmål. Trygheden skaber en naturlig ramme, hvor barnet har mod og lyst til at være ”på” overfor fællesskabet.

Selvstændighed

Børnene skal udvikle sig til selvstændige individer, der kan træffe alderssvarende beslutninger i forhold til sig selv og fællesskabet.

I dette arbejde er det at være selvhjulpen en rigtig vigtig del. Det at  kunne selv, er en stor succesoplevelse, der er med til at udvikle selvværd, selvtillid, selvfølelse og selvstændighed.

Børnene skal opleve sig sete som de unikke mennesker de er, så vi skal møde hvert enkelt barn med tillid, tålmodighed, ligeværdighed og anerkendelse.

Det er de voksne ansvar at tilrettelægge dagen, så der er mulighed for at øve sig i at blive selvstændig ud fra det enkeltes barns

 

Læs også: