Forældrebestyrelse

Bestyrelsen består af seks forældre, en suppleant blandt forældrene og tre personalerepræsentanter. Derudover deltager lederen som sekretær..

Forældrebestyrelsen/forældrerådene holder seks møder om året.

Bestyrelsens vigtigste opgave er, at beslutte om madordningen skal fortsætte. Dette gøres hvert andet år. Derudover er bestyrelsen med til at planlægge sommerfest.

Forældrebestyrelsen har også mulighed for at deltage ved ansættelsessamtaler og i pædagogisk tilsyn og mange andre opgaver.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Frydenhøj vælges på et forældremøde i maj måned.

 

Læs også: