Når I har fået plads

Når I har fået plads til jeres barn, får I at vide, hvilken afdeling jeres barn skal gå i. I aftaler derefter med stuen, hvordan den første tid i Frydenhøj skal forløbe.

De fleste nye familier kommer og besøger institutionen, inden barnet skal starte her. Hvis barnet er børnehavebarn kan dette være en god idé for at forberede barnet på, hvad der snart kommer til at ske.

Den første tid

Vi har ikke en bestemt måde at indkøre på. Børn er forskellige og har derfor forskellige behov for indkøring, ligesom I forældre heller ikke har samme forventninger. Tag en snak med den pågældende stue om, hvordan I tænker den første tid skal forløbe, og hvilke erfaringer stuen har. Det kommer meget an på barnets alder, om det er jeres første barn der starter i institution og hvordan I som forældre, har det med at skulle gå fra jeres barn.

Typisk tager det omkring 14 dage at vænne det lille vuggestuebarn til institutionen.

Vi anbefaler, at I giver barnet nogle korte dage i den første tid.

For lang de fleste børn kommer der et tidspunkt, hvor barnet bliver ked af det, når forældrene går. Det er ikke det samme som, at barnet er ked af at være i institutionen. Det handler typisk om, at det er svært, at mor eller far ikke skal blive der. Det går som regel over et par minutter efter, I er gået. Er I i tvivl, så er I altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går. 

Barnet har en garderobeplads. I garderoben forventer vi, at der ligger skiftetøj, overtøj der svarer til årstiden, regntøj og gummistøvler. Hvis jeres barn er fyldt 2,10 år og bruger ble, så skal disse selv medbringes hjemmefra.